Intervisie

Hier kunnen verslagformulieren worden ingeleverd. Gebruik een verslagformulier van het CAT zelf of maak gebruik van een ander formulier waarin duidelijk staat met wie je wanneer intervisie hebt en hoe lang dit duurt. Voor meer informatie over wat intervisie is, lees het CAT-Reglement. Vul het intervisie groepnummer en het aantal uren dat de intervisie heeft geduurd in, indien bekend. Let op! Dat het balkje vol is, betekent niet altijd dat de stukken goedgekeurd zijn. Dit bepaalt de CAT-screening commissie. Elk stuk wordt na goedkeuring in de digitale kluis geplaatst (herkenbaar aan het kluis icoontje) en volgens AVG richtlijnen verwijderd van de server van MijnCAT.