Kwalificaties

Hier kunnen kwalificaties worden aangepast. Alleen kwalificatiecodes invullen zoals bekend bij Vektis. De startdatum wordt bepaald door de CAT-screeningcommissie. Let op! Aanpassingen moeten worden onderbouwd. De CAT-screening commissie kijkt de stukken na en keurt deze goed of af.