Opleidingen

Hier kunnen de vakgerichte hoofdopleiding(en) worden ingeleverd. Vul de naam van het diploma, de naam van de opleider, door wie het geaccrediteerd is en het aantal ECTS in, indien bekend. Laat anders leeg. De CAT-screeningcommissie kijkt de stukken na en keurt deze goed of af.