Visitatie

Elke level 3 of level 5 therapeut moet eens per 5 jaar worden gevisiteerd. Hier kan de een visitatiebewijs worden geüpload voor visitatie. Vul de naam van organisatie die visiteert en de datum van de visitatie in, indien bekend. Laat anders leeg. De CAT-screeningcommissie kijkt de stukken na en keurt deze goed of af. Hier kunnen tevens de door de visiteur gevraagde bewijsstukken worden geüpload.